Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” z siedzibą w Korczynie 153, 38-340 Biecz powstała 15 lutego 2008r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000299395. Główną działalnością fundacji jest prowadzenie zajęć dogoterapii i felinoterapii dla osób z niepełnosprawnością, starszych i samotnych w różnym wieku. Oprócz tego staramy się też pomagać chorym i bezdomnym zwierzętom. Pracą Fundacji kieruje 2-osobowy Zarząd, który ustala także kierunki jej działania. 30 listopada 2009r. fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” współpracuje z zespołem osób w skład którego wchodzą: psycholodzy, rehabilitanci, lekarze, terapeuci zajęciowi. Cały zespół bierze udział w ustalaniu odpowiednich programów terapeutycznych dla podopiecznych poszczególnych placówek. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas naszych zajęć psy pracujące w Fundacji są pod stałą opieką weterynaryjną jaką zapewnia nam lek. wet. Daniel Cieśla oraz są szkolone i przygotowywane do zajęć przez Agnieszkę Wędrychowicz – Dogoterapeutę, Behawiorystę zwierząt towarzyszących DipCABT(COAPE), Instruktora szkolenia psów.

Nasz team

Fundator

Agnieszka Wędrychowicz – dogoterapeuta, absolwenka kursu dyplomowego Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training, którego ukończenie daje międzynarodowe kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). Do roku 2014 członek Stowarzyszenia Behawiorystów Zwierzęcych i Trenerów COAPE (CAPBT – the COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), trener szkolenia psów metodą klikerową, instruktor praktycznej nauki zawodu.

Zarząd Fundacji

 Sławomir Wędrychowicz – Prezes Fundacji

Agnieszka Wędrychowicz – Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji

Aneta Włoczek – Przewodnicząca Rady Fundacji

Joanna Diduch – Sekretarz Rady Fundacji

Współpracuje z nami:

Ewa Wójcik – Wolontariusz

Martyna Wędrychowicz – Wolontariusz

Klaudiusz Wędrychowicz – Wolontariusz

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram