pawel-zychowicz.jpg

Paweł Żychowicz

Dr nauk o kulturze fizycznej, magister rehabilitacji ruchowej, magister wychowania fizycznego, trener lekkiej atletyki II klasy, certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej (certyfikat wydany przez The European Network of Occupational Therapy in Higher Education ENOTHE). Nauczyciel akademicki w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej, sportu osób niepełnosprawnych, adaptacji w czynnościach życia codziennego i terapii zajęciowej osób z trudnościami w uczeniu się. Współautor podręczników “Terapia zajęciowa” i „Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu” oraz publikacji naukowych z zakresu aktywności fizycznej adaptowanej i terapii zajęciowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej i Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, kierownik Zakładu Sportu Niepełnosprawnych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków. Pracował jako trener ze sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, wiceprezes Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska-Małopolskie, współpracuje również innymi z organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością.