sebastian-trela-1.jpg

Sebastian Trela

Ratownik medyczny, specjalista ratownictwa medycznego z dużym doświadczeniem w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz w zakresie prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy dla różnych grup zawodowych (lekarzy, ratowników medycznych, osób bezpośrednio nie związanych z ratownictwem medycznym).