Nasze psy i koty karmi Acana Polska

|

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI), prowadzony we współpracy z Polska Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 

 

Kurs nadaje UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA.

25h praktyk, w tym 10h z pacjentem.

 

 

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

 

 

 

CENA SZKOLENIA: 2 150 zł  (część ogólna + część specjalistyczna)
550 zł  (zakwaterowanie + wyżywienie)

 

 

 

 

 

MiejsceKraków
Termin05-09.11.2021 on-line
10-14.11.2021 praktyka
Zapisz się
Informacje dodatkowe:

Szkolenie jest kompleksowe i obejmuje część ogólną i specjalistyczną. Podczas kursu uczestnicy, poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne.

Kurs przeznaczony jest dla:
 • osób, pragnących poznać metodę hipoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów,
 • asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd.,
 • chcących wykorzystywać metodę hipoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy.
Łączna cena szkolenia obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • wydanie dokumentów (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja IRR),
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie uczestników.
Warunki uczestnictwa:
 • ukończone 18 lat,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie zawodu Instruktora Hipoterapii,
 • posiadanie legitymacji potwierdzającej uprawnienia uczestnika będzie dodatkowym atutem,
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).
Informacje dodatkowe:
 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Poza programem szkolenia możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej.
 3. Na kursie niezbędny jest sprzęt jeździecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny).
 4. W trakcie trwania szkolenia przeprowadzone zostaną egzaminy cząstkowe z poszczególnych bloków tematycznych.
 5. Ukończenie kursu, zdanie egzaminów praktycznego oraz teoretycznych jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych Instruktora HIPOTERAPII,
 6. Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 Informacje organizacyjne:

 1. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przekazuje szczegółowe informacje dotyczące szkolenia telefonicznie i mailowo.
 2. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po uprzedniej informacji mailowej).
 3. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.
 4. Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają:
 • materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
 • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim,
 • Legitymację instruktorską.

W przypadku pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

Program:

1. BLOK MEDYCZNY

 •   Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
 •   Anatomia.
 •   Biomechanika. 
 •   Prawidłowy rozwój człowieka. 
 •   Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię.
 •   Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
2. BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY
 •   Teoria hipoterapii. 
 •   Schorzenia rehabilitowane hipoterapią. 
 •   Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
 •   Metodyka prowadzenia zajęć. 
 •   Organizacja pracy ośrodka hipoterapii. 
 •   Koń w hipoterapii.
 •   Praktyki z pacjentami.

3. BLOK REHABILITACYJNY

 •  Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
 •  Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
 •  Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
 •  Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.

4. BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

 •   Elementy treningu interpersonalnego. 
 •   Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej. 
 •   Elementy terapii psycho – pedagogicznej.

5. BLOK HIPOLOGICZNY  

 •    Hodowla i użytkowanie koni. 
 •   Podstawy profilaktyki weterynaryjnej. 
 •   Podstawy chowu koni. 
 •   Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny.
 •   Nauka lonżowania.

NASI WYKŁADOWCY

Numer konta:
Alior Bank:  26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2015)

Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:
Telefon:  665 011 813 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: biuro@szkolenia-gw.pl )
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
Faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811