Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)


Kurs nadaje UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA

25 h praktyk, w tym 10 z pacjentem


Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

Cena szkolenia

2 150 zł

Szczegóły:

Cena szkolenia:

2 150 zł (część ogólna i część specjalistyczna)

900 zł (zakwaterowanie + wyżywienie)

Zakrzów (Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie)

Nie pasuje Ci termin?

15-16.04.2023 teoria on-line
22-23.04.2023 teoria online
29.04-03.05.2023 praktyka

Zapisz się do newslettera, poinformujemy Cię o nowym!


* Każdy dodatkowy nocleg jest dodatkowo płatny

* BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI. 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.


 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Zakwaterowanie i wyżywienie,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Ubezpieczenie uczestników.

 • Osób, pragnących poznać metodę hipoterapii,
 • Terapeutów, pedagogów, psychologów,logopedów, fizjoterapeutów
 • Asystentów osób niepełnosprawnych, studentów
 • Jeźdźców oraz instruktorów jazdy konnej,
 • Chcących wykorzystywać metodę hipoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy.

1. BLOK MEDYCZNY

Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
Anatomia.
Biomechanika.
Prawidłowy rozwój człowieka.
Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

2. BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY

Teoria hipoterapii.
Schorzenia rehabilitowane hipoterapią.
Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
Metodyka prowadzenia zajęć.
Organizacja pracy ośrodka hipoterapii.
Koń w hipoterapii.
Praktyki z pacjentami.

3. BLOK REHABILITACYJNY

Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.

4. BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Elementy treningu interpersonalnego.
Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej.
Elementy terapii psycho – pedagogicznej.

5. BLOK HIPOLOGICZNY

Hodowla i użytkowanie koni.
Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.
Podstawy chowu koni.
Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny.
Nauka lonżowania.

 • Ukończone 18 lat,
 • Wykształcenie średnie,
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu “Zapisz się” pod terminem kursu w tabeli oraz wpłata zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę za kurs (400 zł).
 • Dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm na e-mail: kontakt@pazia.pl do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.
 • Oświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie zawodu Instruktora Hipoterapii ( zał.)

Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii oraz Centrum Szkoleń „Green Way” zapraszają na Kurs Instruktora Hipoterapii.

Szkolenie jest kompleksowe i obejmuje część ogólną i specjalistyczną. Podczas kursu uczestnicy poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne. Zajęcia teoretyczne odbywają się on-line a zajęcia praktyczne w ośrodku.

– O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
– Poza programem szkolenia możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej.
– Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny).
– W trakcie trwania szkolenia przeprowadzone zostaną egzaminy cząstkowe z poszczególnych bloków tematycznych.
– Ukończenie kursu, zdanie egzaminów praktycznego oraz teoretycznych jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych Instruktora HIPOTERAPII,
– Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł.
– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 • Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przekazuje szczegółowe informacje dotyczące szkolenia telefonicznie i mailowo.
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.
 • Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają:
  – Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez naszych instruktorów,
  – Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
  – Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim,
  – Legitymację instruktorską.

Przelew: 

 • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
 • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.

Raty:

Płatność ratalna poprzez Alior Bank.  Możliwość spłaty nawet do 48 rat, korzystne oprocentowanie.

KALKULATOR RAT

Telefon: 665 011 813, 665 032 882
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444