Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 


PRAKTYKI z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 


 

Alpakoterapia jest metodą zooterapii z udziałem alpak, wspomagającą rehabilitację zarówno umysłową jak i ruchową osób z niepełnosprawnością. Ze względu na dobroczynny wpływ na sferę fizyczną, emocjonalną, poznawczą i społeczną metoda ta jest wskazana jako wspomagająca forma terapii dla osób z zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, depresją, deficytami uwagi, dysleksją, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami integracji sensorycznej, upośledzeniem umysłowym, dziecięcym porażeniem mózgowym, ADHD, autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera.

 

Alpakoterapia może również odrywać istotną rolę  zarówno w stymulowaniu rozwoju zdrowego dziecka (jako forma zajęć ogólnorozwojowych) jak i aktywizacji osób starszych.

Podstawą tej metody jest bezpośredni kontakt z alpaką poprzez zabawy, karmienie, głaskanie oraz samo przebywanie w towarzystwie tych niezwykle inteligentnych, łagodnych i sympatycznych zwierząt sprzyja rozluźnieniu i poprawia samopoczucie.

Cena szkolenia

3 500 zł

Szczegóły:

Cena szkolenia: 3 500 zł

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)


Nie pasuje Ci termin?

Zapisz się do newslettera, poinformujemy Cię o nowym!

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

2. Egzaminy.

3. Materiały szkoleniowe (wersja papierowa + elektroniczna w strefie studenta).

4. Dokumenty zawodowe:

 • zaświadczenie na wzorze druku MEN w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • certyfikat w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • dyplom w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,  
 • licencja PAZiA w j. polskim,
 • istnieje możliwość wyrobienia dodatkowego dyplomu w innym języku za opłatą 100 zł

5. Ubezpieczenie uczestników.

1. Budowa, anatomia i podstawy fizjologii alpak.

2. Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.

3. Dobrostan.

4. Przygotowanie alpak do pracy w zooterapii.

5. Etologiczne podstawy zachowania alpak.

 •   Wikunia – dziki przodek. 
 •   Warunki bytowania alpak na Altiplano.
6. Organizacja stada hodowlanego.
 •   Poszczególne grupy utrzymywane codzinnie.
 •   Zachowanie osobników w obrębie grupy.
 •   Zaburzenia zachowania wystepujące w warunkach hodowli.
 •   Zachowania typowe dla samic w różnym wieku.
 •   Zachowania typowe dlsa samców hodowlnych.

7. Cele treningu alpak ,,pracujących”w terapii i agroturystyce.

8. Systematyczne odczulenie/zalanie bodźcem.

9. Warunkowanie instrumentalne.

 • Wzmocnienia pozytywne i negatywne.
 • Kary pozytywne i negatywne.

10. Warunkowania pawłowskie – praca z klikerem.

11. Zaburzenia zachowania alpak pracujących.

 •   Etiologia.
 •   Diagnostyka.
 •   Profilaktyka.
 •   Terapia.
 •    Możliwość użytkowania zwierząt z zaburzeniami zachowania.

12. Organizacja pracy zwierzęcia w alpakoterapii.

 •   Zarządzanie poziomem stresu.
 •   Rodzaje kontaktu człowiek-zwierzę.
 •   Wyznaczenie dopuszczalnych obciążeń pracą.
 •   Relaks i regeneracja.
 •   Skutki przeciązenia pracą i niewłaściwego lub niewystarczającego odpoczynku.

13. Transport zwierząt.

14. Historia animaloterapii.

 •   Czym jest alpakoterapia.
 •   Formy animaloterapii w zależności od rodzaju interakcji człowieka ze zwierzęciem.
 1. AAT.
 2. AAA.
 3. AAE.
 • Cele alpkoterapii.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Alpakoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową.

15. Blok rehabilitacyjny.

 •  Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
 •  Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
 •  Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
 •  Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.

16. BLOK psychologiczno-pedagogiczny.

 •   Elementy treningu interpersonalnego. 
 •   Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej. 
 •   Elementy terapii psycho – pedagogicznej.

17. Blok terapeutyczny specjalizacja alpakoterapia

 •   Teoria alpakoterapii.
 •   Sposoby prowadzenia zajęć z alpakoterapii.
 •   Wskazania i przeciwskazania do alpakoterapii.
 •   Alpakoterapia, a rozwój funkcjonalny człowieka – rola fizjoterapii w alpakoterapii.
 •   Psychopedagogiczny aspekt alpakoterapii.
 •   Integracja sensoryczna w alpakoterapii.
 •   Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć.
 •   Prowadzenie ośdka teapeutycznego.
 •   Badania pacjenta i tworzenie indywidualnego Planu Terapii.
 •   Prowadzenie dokumentacji pacjenta i pisanie wniosków o dofinansowanie.
 •   Metodyka prowadzenia zajęć.
 •   Praktyka z pacjentem.

18. Pierwsza Pomoc.

 • Do osób, które chcą zapoznać się z metodą alpakoterapii.
 • Terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd. chcących wykorzystywać metodę alpakoterapii w swojej pracy.
 • Osób, które mają w planach prowadzenie indywidualnej praktyki związanej z alpakoterapią.
 • Ukończone 18 lat.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu “Zapisz się” pod terminem kursu w tabeli oraz wpłata zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę za kurs (400 zł).
 • Dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm na e-mail: kontakt@pazia.pl do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.
 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
 3. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.

Przelew: 

 • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
 • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.

Raty:

Płatność ratalna poprzez Alior Bank.  Możliwość spłaty nawet do 48 rat, korzystne oprocentowanie.

KALKULATOR RAT

Telefon: 665 011 813, 665 032 882
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444