Nowy regulamin i warunki przedłużania licencji w przygotowaniu.