Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

POZYTYWNE METODY SZKOLENIOWE. PIERWSZA POMOC PSÓW I KOTÓW (DODATKOWY CERTYFIKAT W CENIE KURSU).

KURS PETSITTER przygotowuje do pracy jako opiekun psa lub kota oraz prowadzenia własnego hotelu dla zwierząt. Zawód petsitter zyskuje coraz większą popularność ze względu na przybywającą ilość zwierząt do opieki. Opiekunowie szukają sprawdzonego miejsca i kompetentnych osób które zajmą się ich ukochanym pupilem podczas wyjazdu służbowego czy też wakacyjnego. Wielu ludzi szuka także opieki dziennej dla swojego zwierzęcia. Poszukiwane sa wykwalifikowane osoby znające specyfikę zachowania danego zwierzęcia oraz umiejące udzielić pierwszej pomocy w nagłym przypadku.

Cena szkolenia

od 1900zł

Szczegóły:

Cena szkolenia: 2 500 zł

Przy zapisie do 30.09. cena: 1 900 zł*

* Warunkiem uzyskania zniżki jest zapisanie się do 30.09. i wpłata 400 zł zaliczki w dniu zapisu. 

(cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia)

Cena szkolenia obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 2. Egzaminy.
 3. Materiały szkoleniowe (wersja papierowa + elektroniczna w strefie studenta).
 4. Dokumenty zawodowe:
 • zaświadczenie na wzorze druku MEN w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • certyfikat w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • dyplom w j.polskim z tłumaczeniem na j. angielski,  
 • licencja PAZiA w j. polskim,
 • istnieje możliwość wyrobienia dodatkowego dyplomu w innym języku za opłatą 100 zł
 • TUTAJ ZNAJDZIESZ WZORY DOKUMENTÓW

  5. Ubezpieczenie uczestników.

Teoria on-line + praktyka Kraków

Nie pasuje Ci termin?

09.01.-13.01.2023 teoria on-line
14.01.2023 praktyka Kraków (możliwość on-line)

Zapisz się do newslettera, poinformujemy Cię o nowym!

I. PIES (on-line)

 • Podstawy wiedzy na temat zachowania psa.
 • Podstawowe potrzeby psa.
 • Jak nawiązać kontakt z obcym psem.
 • Jak uczy się pies?
 • Szkolenie pozytywne – zalety, szkolenie awersyjne – wady.
 • Zabawy z psem.
 • Pielęgnacja i karmienie psa.
 • Opieka nad kilkoma psami.
 • Zasady prawidłowego przewożenia psa.
 • Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
 • Opieka nad psem, który sprawia problemy np. agresja, lękliwość.
 • Opieka nad szczeniakiem. Socjalizacja i habituacja.
 • Spacer z psem – akcesoria, wybór miejsca, interakcje z innymi psami.
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach – ucieczka psa, konflikt z innym psem.

II. KOT (on-line)

 • Podstawy wiedzy na temat zachowania kota.
 • Terytorium jako podstawa funkcjonowania kota.
 • Jak nawiązać kontakt z obcym kotem.
 • Jak uczy się kot?
 • Pielęgnacja i karmienie kota.
 • Opieka nad kilkoma kotami.
 • Zasady prawidłowego przewożenia kota.
 • Opieka nad kotem, który sprawia problemy np. agresja, lękliwość.
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach – ucieczka, konflikt z innym kotem.
 • Pielęgnacja podczas choroby, podawanie leków.
 • Zabawy z kotem.
 • Aranżacja przestrzeni.

III. PIERWSZA POMOC (do wyboru: stacjonarnie lub on-line)

 • Aspekty prawne udzielania pomocy zwierzętom.
 • Bezpieczeństwo własne i zwierzęcia na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Podstawowe różnice międzygatunkowe (behawior i fizjologia) pies-kot mające znaczenie w aspekcie pierwszej pomocy przedweterynaryjnej.
 • Badanie wstępne i ocena parametrów życiowych psa i kota.
 • Apteczka pierwszej pomocy.
 • Możliwe wypadki nagłe, schematy postępowania w czasie zagrożenia życia i zdrowia zwierzęcia w określonych stanach nagłych, postępowanie ze zwierzęciem w stresie:

     – stany nagłe przewodu pokarmowego (zatrucia, substancje toksyczne, wymioty)

     – krwotoki, rany, pogryzienia, ukąszenia, urazy mechaniczne (złamania), ciała obce

     – urazy termiczne poparzenie, odmrożenie, udar cieplny, hiper i hipotermia

     – wstrząs (objawy i możliwe przyczyny, postepowanie)

     – stan drgawkowy

     – porażenie prądem

     – pierwsza pomoc okołoporodowa

 • Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR – cardiopulmonaryresuscitation) pies i kot.
 • Zajęcia praktyczne na fantomach: opatrywanie i zabezpieczanie ran, złamań, zwichnięć, badanie wstępne i urazowe, CPR – resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

IV PSYCHOLOGIA I MARKETING (on-line)

 • Asertywność i komunikacja interpersonalna.
 • Budowanie profesjonalnego kontaktu  z klientem – warsztat.
 • Osób, które chcą zostać pracownikami hoteli dla zwierząt i miejsc dziennej opieki. 
 • Pracowników i wolontariuszy schronisk, domów tymczasowych.
 • Właścicieli hoteli dla psów.
 • Groomerów.
 • Osób które chcą prowadzić własny hotel dla zwierząt oraz miejsce dziennej opieki. 
 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
 3. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora). 
 4. Terminy płatności:
 • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
 • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu,
 • przy płatności ratalnej: min. połowa należności do 2 tyg. przed rozpoczeciem kursu, pozostała kwota do 2 mies. od rozpoczęcia kursu (przy tej formie płatności należy podpisać umowę: LINK DO UMOWY).

  5. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
 3. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora). 
 4. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.
 5. Terminy płatności:
 • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
 • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu,
 • przy płatności ratalnej: min. połowa należności do 2 tyg. przed rozpoczeciem kursu, pozostała kwota do 2 mies. od rozpoczęcia kursu (przy tej formie płatności należy podpisać umowę: LINK DO UMOWY).

Numer konta:
Alior Bank: 88 2490 0005 0000 4600 1862 9923
Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 88 2490 0005 0000 4600 1862 9923
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)

Telefon: 728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
Płatności, faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811