Tylko u Nas niepowtarzalne seminarium

 Prowadząca Dr Claudia Fugazza (Włochy)

Tłumaczenie symultaniczne

WEBINAR

 

Dr Claudia Fugazza (Włochy), pracownik naukowy Wydziału Etologii Universytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Jej praca badawcza koncentruje się na społecznych zdolnościach poznawczych psów. Opracowała metodę treningu Do as I Do (nazwa zaczerpnięta z Hayes i Hayes 1952 oraz Topál et al. 2006), opierającą się na umiejętnościach naśladowczych psów, którą wykorzystuje jako podstawę w prowadzeniu swoich badań. Ze względu na efektywność, metoda ta zyskuje na popularności w dyscyplinie stosowanego treningu psów.
Claudia Fugazza uzyskała doktorat na Wydziale Etologii Universytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, pisząc pracę nt. uczenia społecznego i naśladownictwa u psów domowych.
Na Uniwersytecie w Pizie ukończyła licencjat z hodowli psów i edukacji (TACREC), studia magisterskie z zakresu szkolenia psów oraz z etologii.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, UKOŃCZONE STUDIA, PUBLIKACJE NAUKOWE

 

 

 

 

Ponad dekada badań ujawniła zaskakujące umiejętności społeczno-poznawcze psów, z których wiele uważano jeszcze do niedawna za typowo ludzkie. Dr Claudia Fugazza w trakcie seminarium przedstawi najnowsze badania, które ujawniły zdolności poznawcze psów, takie jak umiejętność naśladowania, zdolność rozumienia celów innych, odroczone naśladownictwo i różne rodzaje pamięci, w tym pamięć epizodyczna, rodzaj pamięci, która wcześniej uważana była za typową tylko dla  ludzi. Dr Claudia Fugazza przedstawi również najnowsze odkrycia pokazujące, że psy są w stanie zaprezentować zapamiętane własne działania (element samoświadomości), co sugeruje, że psy mogą być świadome swoich działań. Seminarium jest szczególnie interesujące dla osób pracujących z psami i dla tych, którzy dzieląc swoje życie z psem, chcą dowiedzieć się więcej o czworonożnym towarzyszu.

 

Cena webinaru 500  

[table id=18 /]

PROGRAM:

1 dzień

9.30 – 11.00 Nauka społeczna u zwierząt i jej funkcja. Dlaczego uczenie się społeczne jest ważne?

11.00 – 11.20 Przerwa na kawę

11.20 – 13.00 Społeczne procesy uczenia się, naśladownictwo i odroczone naśladownictwo. Jaka jest różnica?

13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 Czy psy rozumieją nasze słowa? Wstępne rezultaty

16.00 – 16.20 Przerwa na kawę

16.20 – 17.00 Nauka i przetwarzanie języka u psów

2 dzień

9.30 – 11.00 „Po prostu pokaż mi, czego chcesz!” – Naśladowanie i emulacja: elastyczność poznawcza psów – jak długo psy pamiętają? Różne rodzaje pamięci

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 12.00 Czy psy są świadome tego, co robią?

12.00 – 13.00 Egzamin (nieobowiązkowy!)

Należy pamiętać, że ten harmonogram jest jedynie sugestią i może być modyfikowany przez organizatorów seminarium.

 Informacje dodatkowe:

  • Ilość miejsc ograniczona.
  • Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła informacje dotyczące miejsca kursu,  linki do miejsc noclegowych, szczegółowy harmonogram. Dokładna lokalizacja kursu uzależniona jest od ilości zapisanych osób.
  • Seminarium bez udziału psów.
  • Seminarium będzie tłumaczone z j. angielskiego na j. polski.
  • Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegów i wyżywienia.
  • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

 Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SEMINARIUM otrzymają: 

  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat udziału w seminarium.

 Warunki uczestnictwa:

  •  Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł).
  •  Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

Numer konta:
Alior Bank:  26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2015)

Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:
Telefon:  728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
Faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811