Zapraszamy do udziału w naszych kursach z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzonych we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – przeprowadzenie wywiadu behawioralnego (schronisko lub klienci indywidualni).

CASE STUDY (analiza przypadków na podstawie wywiadów behawioralnych i filmów).

AUTORSKA METODA UFT: Understand -> Find -> Transformation

(Understand) Zrozum psa i opiekuna -> (Find) Znajdź przyczynę problemu -> (Transformation) Zmień emocje psa i opiekuna

 

Kurs Zoopsycholog/Behawiorysta – specjalizacja psy

Kurs Zoopsycholog/Behawiorysta – specjalizacja koty

Kurs Zoopsycholog/Behawiorysta – specjalizacja konie