Celem zoofizjoterapii jest polepszenie jakości życia oraz redukcja bólu.

Więcej na: https://pazia.pl/kursy-i-seminaria/kursy-zawodowe/zoofizjoterapeuta-specjalizacja-male-zwierzeta/.