Rozwój Fundacji 

Od 1 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r. nasza fundacja realizowała  projekt pt. ‘Rozwój Fundacji’. Na realizację projektu Fundacja otrzymała  47.150 zł. dofinansowania z  Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt był realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W ramach projektu w fundacji został przeprowadzony szereg szkoleń z zakresu dogoterapii, pedagogiki, zarządzania organizacją pozarządową, podstaw księgowości i prawa, pozyskiwania funduszy unijnych oraz rozliczania projektu. Oprócz tego fundacja została wyposażona w kojce dla psów, sanie, wózek do przejazdów psim zaprzęgiem. Przeprowadzono też wstępne prace remontowe w budynku przeznaczonym na Centrum dogoterapii. Wszystkie te działania miały na celu rozbudowanie zdolności instytucjonalnej organizacji pozarządowej.