Ogólne informacje o projekcie:

1. Projekt „Pies najlepszym ‘lekarzem’ dla duszy i ciała” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.
2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
3. Celami projektu są:

Cel główny projektu:

  • Nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, podopiecznych DRO “Caritas” w Gorlicach poprzez grupowe zajęcia dogoterapii.

Cele szczegółowe:

  • Wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań społecznych oraz przełamanie lęku w kontakcie z ludźmi u 80 % beneficjentów projektu poprzez przeprowadzenie 48 godzin zajęć dogoterapii.
  • Wyrównanie dysharmonii rozwojowych (obniżona sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa) u 80 % beneficjentów projektu poprzez przeprowadzenie 48 godzin zajęć dogoterapii
  • Rozwinięcie umiejętności wchodzenia w kontakty interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dialogu u 80% beneficjentów projektu poprzez przeprowadzenie 48 godzin zajęć dogoterapii.

4. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii w DRO Caritas w Gorlicach, który będzie trwał 12 tyg. po 4 h zajęć 1x w tygodniu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin rekrutacji