Pomocna łapa – dogoterapia formą integracji społecznej osób z niepełnosprawnością z Powiatu Gorlickiego.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET VII – PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Regulamin rekrutacji