Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Nie-pieskie życie – dogoterapia sposobem na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością z powiatu gorlickiego_kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3, Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.03.00-12-048/11 podpisanej z Wojewódzkim Urzedem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym 80% BO – 46 osób (21K, 25M) niepełnosprawnych z powiatu Gorlic. poprzez dogoterapię w okresie od 01.09.2012r.-31.12.2012r. Celami szczegółowymi są: wzrost stopnia integracji poprzez rozwinięcie umiejętności wchodzenia w kontakty interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dialogu u 80% BO – 46 osób (21K, 25M), wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań społecznych oraz przełamywanie lęku w kontakcie z ludźmi zdrowymi u 80% BO – 46 osób (21K, 25M), wyrównanie dysharmonii rozwojowych (obniżona sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa) u 80% BO – 46 osób (21K, 25M).

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii w 3 ośrodkach po 28 h zajęć, w każdym z ośrodków.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Regulamin projektu