Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologi i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 30 godzin praktyk w Schronisku na Paluchu (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).
 • CASE STUDY: (analiza przypadków na podstawie wywiadów behawioralnych i filmów).
 • HYBRYDOWA FORMA KURSU:  do wyboru online lub stacjonarnie każdy ze zjazdów. Możliwość odbycia całości online (oprócz zjazdu II, który jest tylko w formie stacjonarnej).
 • UDZIAŁ W WARSZTATACH KOMUNIKACJI PSÓW
 • AUTORSKA METODA UFT©: Understand -> Find -> Transformation

Cena szkolenia

5 600 zł

do 31.05. cena 4 600 zł

Szczegóły:

Cena szkolenia: 5 600 zł 

Przy zapisie do 31.05.23 cena: 4 600 zł

* Warunkiem uzyskania zniżki jest zapisanie się do 31.05.23 r. i wpłata 400 zł zaliczki w dniu zapisu.  

  (cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia)

FORMA HYBRYDOWA: Wszystkie zjazdy dostępne online i stacjonarnie. Zjazd nr 2 tylko stacjonarnie (ZJAZD PRAKTYCZNY). Obecność na nim nie jest obowiązkowa, ale zachęcamy do udziału

16 EDYCJA
Kraków/on-line

Miejsce zjazdu

Nie pasuje Ci termin?

28-30.07.23 I ZJAZD

Hotel Conrad Comfort, Kraków

18-20.08.23 II ZJAZD

Poligon Strażacki, Brzeźnica

15-17.09.23 III ZJAZD

Hotel Conrad Comfort, Kraków

13-15.10.23 IV ZJAZD

Hotel Conrad Comfort, Kraków

18-19.11.23 V ZJAZD

Hotel Conrad Comfort, Kraków

09-10.12.23 VI ZJAZD

Hotel Conrad Comfort, Kraków

Zajęcia w piątki od 15.00


Przy jednoczesnym zapisie na dwie specjalizacje dodatkowa zniżka 500 zł na spec. KOTY!


1.  Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
2.  Egzaminy.
3.  Materiały szkoleniowe (wersja papierowa + elektroniczna w strefie studenta).
4.  Dokumenty zawodowe:
–  zaświadczenie na wzorze druku MEN w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
–  certyfikat w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
–  dyplom w j.polskim z tłumaczeniem na j. angielski,  
–  licencja PAZiA w j. polskim,
–  istnieje możliwość wyrobienia dodatkowego dyplomu w innym języku za opłatą 100 zł
5.  Ubezpieczenie uczestników.

 • W trakcie kursu GRATIS trzy seminaria o łącznej wartości 1 350 zł, które zawierają się w programie zajęć: 

1. TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U PSÓW: AGRESJA, LĘKLIWOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ – PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA 

2. ROZPOZNAWANIE BÓLU I FARMAKOTERAPIA U PSÓW – PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA

3. KOMUNIKACJA Z PSEM PODSTAWĄ PRACY TRENERSKIEJ I BEHAWIORALNEJ – PROWADZĄCA JOANNA BŁOŃSKA

 • 4 CERTYFIKATY W CENIE KURSU.
 • Licencja PAZiA uprawniająca do zniżki -10% na kolejne kursy zawodowe, -50 zł na kursy doszkalające.
 • Przy jednoczesnym zapisie na dwie specjalizacje dodatkowa zniżka 500 zł na spec. KOTY!
 • Tylko u nas  zniżki i rabaty sumują się.

Instruktorów szkolenia psów (trenerów psów), dogoterapeutów/kynoterapeutów, lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zachowaniem zwierząt, opiekunów psów sprawiających problemy.

 • Kurs jest prowadzony w sposób HYBRYDOWY, możesz wybrać dogodną formę przed każdym ze zjazdów z osobna:

– zajęcia stacjonarnie w Krakowie

– zajęcia online w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting (nie sprawdzamy obecności, możesz obejrzeć nagranie w dowolnym czasie) 

 • Wykłady są nagrywane (oprócz IV zjazdu) i wszyscy studenci otrzymują do nich dostęp na okres 1 mies. po każdym zjeździe. 
 • IV zjazd praktyczny (warsztaty komunikacji psów) jest nieobowiązkowy, ale zalecany, odbywa się tylko w formie stacjonarnej, zajęcia poza Krakowem.

Zajęcia praktyczne

 • Analiza przypadków na podstawie filmów  i planów modyfikacji zachowania (CASE STUDY).
 • 30 godzin w Schronisku na Paluchu w Warszawie (terminy praktyk kursanci ustalają indywidualnie i nie zawierają się one w terminach zjazdów).
 • Udział w warsztatach komunikacji psów. W zajęciach uczestniczą wybrane na podstawie ankiet psy kursantów. Uwaga! Nie wszystkie zgłoszone psy wezmą udział w zajęciach. Osoby bez psa czynnie uczestniczą w zajęciach: praca grupowa, analiza sygnałów, wsparcie dla psa i opiekuna.

  Kynologia

  1. Proces udomowienia  psa oraz kształtowania się ras.
  2. Naturalne wzorce zachowania psów.
  3. Rozwój psa.
  4. Socjalizacja szczenięcia  i jej wpływ na dalsze życie psa.
  5. Jak pies postrzega świat (rola zmysłów).
  6. Teoria dominacji: prawda czy fałsz?
  7. Żywienie, a zachowanie zwierząt.

  Psychologia

  1. Motywacja jako proces służący wprowadzaniu zmian.
  2. Asertywność i komunikacja interpersonalna.
  3. Budowanie profesjonalnego kontaktu  z klientem – warsztat.

  Zoopsychologia/behawiorystyka

  1. Funkcjonowanie układu nerwowego u psów, neuroprzekaźników i struktur mózgu.

  2. Choroby somatyczne, a zaburzenia zachowania u zwierząt.

  3. Ocena występowania bólu u psów.

  4. Dobrostan psów – podstawowe potrzeby.

  • podstawowe potrzeby żywieniowe
  • zachowania związane z oddawaniem moczu i kału
  • schronienie i miejsce odpoczynku
  • ruch
  • zabawa
  • ogryzanie i żucie
  • doznania dotykowe
  • szkolenie i ćwiczenia ruchowe
  • smakołyki i nagrody

  5. Podróż, hotele dla psów, odwiedziny w lecznicy i u groomera.

  6. Szkolenie pozytywne jako element modyfikacji zachowania zwierząt.

  • wygaszanie
  • niezamierzone wzmacnianie
  • problem “łagodnej kary”
  • typowe problemy związane ze wzmocnieniem pozytywnym
  • przeciwwarunkowanie (klasyczne, instrumentalne)
  • odwrażliwianie

  7. Wpływ szkolenia awersyjnego na psy.

  8. Zapobieganie zaburzeniom zachowania psów.

  9. Komunikacja z psem podstawą pracy trenerskiej i behawioralnej.

  • Teoria komunikacji, czyli co mamy na myśli używając terminu komunikacja psów oraz do czego potrzebna nam wiedza sygnałów wysyłanych przez psy.
  • Etogram, czyli przegląd psich sygnałów.
  • Dystans i jego znaczenie w przypadku komunikacji psów półdzikich.
  • Komunikacja na linii pies – pies  – analiza zdjęć i filmów dotyczących różnych przypadków i interpretacja zachowań psów.
  • O tym, co może zakłócać komunikację psów:

  –  na linii pies-pies,

  – na linii człowiek-pies, czyli komunikacyjne wpadki i nieporozumienia oraz ich konsekwencje, jak ich uniknąć.

  • Zastosowanie wiedzy o komunikacji psów w życiu codziennym z naszym podopiecznym, w pracy z psami, dbaniu o dobrostan psów.
  • Sygnały psów, a sygnały innych zwierząt – porównanie.

  10. Najczęstsze problemy behawioralne psów i sposoby na ich rozwiązywanie.

  • ciągnięcie na smyczy
  • skakanie na ludzi
  • nadmierna wokalizacja
  • niewłaściwa zabawa
  • zachowania destrukcyjne
  • podkradanie przedmiotów
  • kopanie
  • tendencja do gonienia
  • zachowania drapieżcze
  • koprofagia (zjadanie odchodów)
  • nieprawidłowe oddawanie moczu i kału
  • znaczenie moczem
  • zaburzenia zachowania związane z separacją

  11. Terapia zaburzeń zachowania u psów: agresja i nadpobudliwość 

  • Różnicowanie problemów związanych z zachowaniem psa.
  • Przyczyny i rodzaje zaburzeń zachowania u psa.
  • Agresja vs komunikacja agresywna.
  • Rozpoznawanie agresji u psa.
  • Przyczyny agresji u psa.
  • Neurofizjologia zachowań agresywnych.
  • Ocena zagrożenia jakie stwarza pies.
  • Aspekty prawne dotyczące psów agresywnych.
  • Praca z psem agresywnym w zależności od rodzaju agresji i stopnia zagrożenia jakie stwarza pies.
  • Terapie wspomagające.
  • Farmakoterapia.
  • Omówienie przypadków.
  • Przyczyny i rozpoznawanie nadpobudliwości.
  • Kontrola emocji i strategie radzenie sobie.
  • Praca z psem nadpobudliwym.
  • Sposoby wyciszania psa.
  • Terapie wspomagające.
  • Farmakoterapia.
  • Omówienie przypadków.

  12. Terapia zaburzeń zachowania u psów: lękliwość   

  • Neurofizjologia lęku u  psa.
  • Przyczyny lęku u psa.
  • Objawy lęku u psa.
  • Praca z psem lękliwym.
  • Postępowanie w przypadku fobii i lęku panicznego.
  • Terapie wspomagające.
  • Farmakoterapia.
  • Omówienie przypadków.

  13. Zachowania kompulsywno-obsesyjne – przyczyny, leczenie.

  14. Feromony i farmakoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania zwierząt.

  • Charakterystyka i podział leków psychotropowych.
  • Ogólne zasady stosowania leków psychotropowych.
  • Leki stosowane w terapii lęku i fobii dźwiękowej.
  • Farmakoterapia zaburzeń związanych z agresją.
  • Farmakoterapia zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych. 
  • Omówienie przypadków.

  15. Zasady prowadzenia konsultacji behawioralnej. Metoda UFT.

  Egzamin 

  • Analiza przypadku na podstawie wywiadu behawioralnego, czyli przygotowanie planu modyfikacji zachowania psa. Wywiad dotyczący zwierzęcia kursanci otrzymują od komisji egzaminacyjnej.
  • Ukończone 18 lat.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu “Zapisz się” pod terminem kursu w tabeli oraz wpłata zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę za kurs (400 zł).
  • Dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm na e-mail: kontakt@pazia.pl do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.
  1. Formuła kursu umożliwia udział w specjalizacji psy i koty w tym samym terminie (zajęcia są w trakcie dnia podzielone na wykłady dla spec. koty, a następnie dla spec. psy).
  2. Zajęcia praktyczne w schronisku są nieobowiązkowe, ale zalecamy ich odbycie. Praktyki odbywają się tylko w schronisku na Paluchu w Warszawie gdzie behawioryści pracują  nowymi  metodami opartymi na komunikacji z psem. 
  3. Udział w warsztatach komunikacji psów. W zajęciach uczestniczą wybrane na podstawie ankiet psy kursantów. Uwaga! Nie wszystkie zgłoszone psy wezmą udział w zajęciach. Osoby bez psa czynnie uczestniczą w zajęciach: praca grupowa, analiza sygnałów, wsparcie dla psa i opiekuna.
  4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
  5. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
  6. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.

   Przelew: 

   • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
   • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.

   Raty:

   Płatność ratalna poprzez Alior Bank.  Możliwość spłaty nawet do 48 rat, korzystne oprocentowanie.

   KALKULATOR RAT

    Sprawy organizacyjne i merytoryczne: 
    Mateusz
    Telefon: +48 728 087 314 
    E-mail: mateusz.danko@pazia.pl

    Płatności, raty i faktury:
    Agata
    Telefon: +48 665 032 882
    E-mail: agata.czupryna@pazia.pl

    Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: 
    Edyta
    Telefon: +48 531 938 444
    E-mail: upgreenway@gmail.com

    Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło: