Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologi i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 30 godzin praktyk w Schronisku na Paluchu (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).

CASE STUDY: (analiza przypadków na podstawie wywiadów behawioralnych i filmów).

 HYBRYDOWA FORMA KURSU:  do wyboru online lub stacjonarnie każdy ze zjazdów. Możliwość odbycia całości online.

AUTORSKA METODA UFT ©: Understand -> Find -> Transformation

Cena szkolenia

5 300 zł

Szczegóły:

Cena szkolenia: 5 300 zł 

 (cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia)

Na każdy ze zjazdów istnieje możliwość wyboru dogodnej formy udziału: stacjonarnie lub online.

IV zjazd praktyczny jest nieobowiązkowy, ale zalecany, odbywa się tylko w formie stacjonarnej. 

Miejsce IV zjazdu: MOJE MIEJSCE Jura, Słoneczna 33,
42-425 Lgota Murowana

Kraków/online

Nie pasuje Ci termin?

20-22.01.23 I ZJAZD
24-26.02.23 II ZJAZD
24-26.03.23 III ZJAZD
19-21.05.23 IV ZJAZD
22-25.06.23 V ZJAZD

Zajęcia w piątki od 15.00

Zapisz się do newslettera, poinformujemy Cię o nowym!


Przy jednoczesnym zapisie na dwie specjalizacje dodatkowa zniżka 500 zł na spec. KOTY!


1.  Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
2.  Egzaminy.
3.  Materiały szkoleniowe (wersja papierowa + elektroniczna w strefie studenta).
4.  Dokumenty zawodowe:
–  zaświadczenie na wzorze druku MEN w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
–  certyfikat w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
–  dyplom w j.polskim z tłumaczeniem na j. angielski,  
–  licencja PAZiA w j. polskim,
–  istnieje możliwość wyrobienia dodatkowego dyplomu w innym języku za opłatą 100 zł
5.  Ubezpieczenie uczestników.

 • W trakcie kursu GRATIS trzy seminaria o łącznej wartości 1 350 zł, które zawierają się w programie zajęć: 

1. TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U PSÓW: AGRESJA, LĘKLIWOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ – PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA 

2. ROZPOZNAWANIE BÓLU I FARMAKOTERAPIA U PSÓW – PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA

3. KOMUNIKACJA Z PSEM PODSTAWĄ PRACY TRENERSKIEJ I BEHAWIORALNEJ – PROWADZĄCA JOANNA BŁOŃSKA

 • 4 CERTYFIKATY W CENIE KURSU.
 • Licencja PAZiA uprawniająca do zniżki -10% na kolejne kursy zawodowe, -50 zł na kursy doszkalające.
 • Przy jednoczesnym zapisie na dwie specjalizacje dodatkowa zniżka 500 zł na spec. KOTY!
 • Tylko u nas  zniżki i rabaty sumują się.

Instruktorów szkolenia psów (trenerów psów), dogoterapeutów/kynoterapeutów, lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zachowaniem zwierząt, opiekunów psów sprawiających problemy.

 • Kurs jest prowadzony w sposób HYBRYDOWY, możesz wybrać dogodną formę przed każdym ze zjazdów z osobna:

– zajęcia stacjonarnie w Krakowie

– zajęcia online w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting (nie sprawdzamy obecności, możesz obejrzeć nagranie w dowolnym czasie) 

 • Wykłady są nagrywane (oprócz IV zjazdu) i wszyscy studenci otrzymują do nich dostęp na okres 1 mies. po każdym zjeździe. 
 • IV zjazd praktyczny (warsztaty komunikacji psów) jest nieobowiązkowy, ale zalecany, odbywa się tylko w formie stacjonarnej, zajęcia poza Krakowem.

Zajęcia praktyczne

 • Analiza przypadków na podstawie filmów  i planów modyfikacji zachowania (CASE STUDY).
 • 30 godzin w Schronisku na Paluchu w Warszawie (terminy praktyk kursanci ustalają indywidualnie i nie zawierają się one w terminach zjazdów).
 • Udział w jednym dniu warsztatów komunikacji psów. W zajęciach uczestniczą wybrane na podstawie ankiet psy kursantów. Uwaga! Nie wszystkie zgłoszone psy wezmą udział w zajęciach. Osoby bez psa czynnie uczestniczą w zajęciach: praca grupowa, analiza sygnałów, wsparcie dla psa i opiekuna.

Kynologia

 1. Proces udomowienia  psa oraz kształtowania się ras.
 2. Naturalne wzorce zachowania psów.
 3. Rozwój psa.
 4. Socjalizacja szczenięcia  i jej wpływ na dalsze życie psa.
 5. Jak pies postrzega świat (rola zmysłów).
 6. Teoria dominacji: prawda czy fałsz?
 7. Żywienie, a zachowanie zwierząt.

Psychologia

 1. Motywacja jako proces służący wprowadzaniu zmian.
 2. Asertywność i komunikacja interpersonalna.
 3. Budowanie profesjonalnego kontaktu  z klientem – warsztat.

Zoopsychologia/behawiorystyka

1. Funkcjonowanie układu nerwowego u psów, neuroprzekaźników i struktur mózgu.

2. Choroby somatyczne, a zaburzenia zachowania u zwierząt.

3. Ocena występowania bólu u psów.

4. Dobrostan psów – podstawowe potrzeby.

 • podstawowe potrzeby żywieniowe
 • zachowania związane z oddawaniem moczu i kału
 • schronienie i miejsce odpoczynku
 • ruch
 • zabawa
 • ogryzanie i żucie
 • doznania dotykowe
 • szkolenie i ćwiczenia ruchowe
 • smakołyki i nagrody

5. Podróż, hotele dla psów, odwiedziny w lecznicy i u groomera.

6. Szkolenie pozytywne jako element modyfikacji zachowania zwierząt.

 • wygaszanie
 • niezamierzone wzmacnianie
 • problem “łagodnej kary”
 • typowe problemy związane ze wzmocnieniem pozytywnym
 • przeciwwarunkowanie (klasyczne, instrumentalne)
 • odwrażliwianie

7. Wpływ szkolenia awersyjnego na psy.

8. Zapobieganie zaburzeniom zachowania psów.

9. Komunikacja z psem podstawą pracy trenerskiej i behawioralnej.

 • Teoria komunikacji, czyli co mamy na myśli używając terminu komunikacja psów oraz do czego potrzebna nam wiedza sygnałów wysyłanych przez psy.
 • Etogram, czyli przegląd psich sygnałów.
 • Dystans i jego znaczenie w przypadku komunikacji psów półdzikich.
 • Komunikacja na linii pies – pies  – analiza zdjęć i filmów dotyczących różnych przypadków i interpretacja zachowań psów.
 • O tym, co może zakłócać komunikację psów:

–  na linii pies-pies,

– na linii człowiek-pies, czyli komunikacyjne wpadki i nieporozumienia oraz ich konsekwencje, jak ich uniknąć.

 • Zastosowanie wiedzy o komunikacji psów w życiu codziennym z naszym podopiecznym, w pracy z psami, dbaniu o dobrostan psów.
 • Sygnały psów, a sygnały innych zwierząt – porównanie.

10. Najczęstsze problemy behawioralne psów i sposoby na ich rozwiązywanie.

 • ciągnięcie na smyczy
 • skakanie na ludzi
 • nadmierna wokalizacja
 • niewłaściwa zabawa
 • zachowania destrukcyjne
 • podkradanie przedmiotów
 • kopanie
 • tendencja do gonienia
 • zachowania drapieżcze
 • koprofagia (zjadanie odchodów)
 • nieprawidłowe oddawanie moczu i kału
 • znaczenie moczem
 • zaburzenia zachowania związane z separacją

11. Terapia zaburzeń zachowania u psów: agresja i nadpobudliwość 

 • Różnicowanie problemów związanych z zachowaniem psa.
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń zachowania u psa.
 • Agresja vs komunikacja agresywna.
 • Rozpoznawanie agresji u psa.
 • Przyczyny agresji u psa.
 • Neurofizjologia zachowań agresywnych.
 • Ocena zagrożenia jakie stwarza pies.
 • Aspekty prawne dotyczące psów agresywnych.
 • Praca z psem agresywnym w zależności od rodzaju agresji i stopnia zagrożenia jakie stwarza pies.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.
 • Przyczyny i rozpoznawanie nadpobudliwości.
 • Kontrola emocji i strategie radzenie sobie.
 • Praca z psem nadpobudliwym.
 • Sposoby wyciszania psa.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.

12. Terapia zaburzeń zachowania u psów: lękliwość   

 • Neurofizjologia lęku u  psa.
 • Przyczyny lęku u psa.
 • Objawy lęku u psa.
 • Praca z psem lękliwym.
 • Postępowanie w przypadku fobii i lęku panicznego.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.

13. Zachowania kompulsywno-obsesyjne – przyczyny, leczenie.

14. Feromony i farmakoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania zwierząt.

 • Charakterystyka i podział leków psychotropowych.
 • Ogólne zasady stosowania leków psychotropowych.
 • Leki stosowane w terapii lęku i fobii dźwiękowej.
 • Farmakoterapia zaburzeń związanych z agresją.
 • Farmakoterapia zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych. 
 • Omówienie przypadków.

15. Zasady prowadzenia konsultacji behawioralnej. Metoda UFT.

Egzamin 

 • Analiza przypadku na podstawie wywiadu behawioralnego, czyli przygotowanie planu modyfikacji zachowania psa. Wywiad dotyczący zwierzęcia kursanci otrzymują od komisji egzaminacyjnej.
 • Ukończone 18 lat.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu “Zapisz się” pod terminem kursu w tabeli oraz wpłata zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę za kurs (400 zł).
 • Dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm na e-mail: kontakt@pazia.pl do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.
 1. Formuła kursu umożliwia udział w specjalizacji psy i koty w tym samym terminie (zajęcia są w trakcie dnia podzielone na wykłady dla spec. koty, a następnie dla spec. psy).
 2. Zajęcia praktyczne w schronisku są nieobowiązkowe, ale zalecamy ich odbycie. Praktyki odbywają się tylko w schronisku na Paluchu w Warszawie gdzie behawioryści pracują  nowymi  metodami opartymi na komunikacji z psem. 
 3. Kurs jest bez udziału psów kursantów. Tylko w warsztatach komunikacji podczas IV zjazdu uczestniczą psy kursantów wybrane na podstawie ankiet.  
 4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 5. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
 6. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.

  Przelew: 

  • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
  • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.

  Raty:

  Płatność ratalna poprzez Alior Bank.  Możliwość spłaty nawet do 48 rat, korzystne oprocentowanie.

   Telefon: 728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
   Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
   Płatności, faktury, raty: tel. 665 011 813, 665 032 882

   Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło: