Nasze psy i koty karmi Acana Polska

|

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram
Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI), prowadzony we współpracy z Polska Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.
Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Zapewniamy możliwość uczestniczenia w kursie Z WŁASNYM PSEM.

PRAKTYKI w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością.

Okazja uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS.

50 SCENARIUSZY zajęć dogoterapii GRATIS.

 

Dogoterapia/Kynoterapia to jedna z metod wspomagająca długotrwałe procesy rehabilitacji i leczenia. Polega na wieloprofilowym wspomaganiu leczenia poprzez zajęcia z udziałem odpowiednio przygotowanego psa. Stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych w usprawnianiu dzieci i dorosłych. Głównym celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością  fizyczną, umysłową i nieprzystosowanym społecznie. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć, biorąc udział w Naszym szkoleniu.

CENA SZKOLENIA: 1 900 zł 

(cena nie zawiera noclegu i wyżywienia)

(pomagamy w organizacji noclegu i wyżywienia)

MiejsceKraków
Termin25.09-03.10.2020
Zapisz się

 

Kurs przeznaczony jest dla:
 • osób, pragnących poznać metodę dogoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę dogoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
 • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe psy pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym, z niepełnosprawnością;

 

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • wydanie dokumentów: zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja instruktorska domyślnie w j. polskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczęciem kursu), możliwość wyrobienia oprócz jednej bezpłatnej dodatkowej legit. za opłatą 50 zł,
 • licencję PAZiA ważną 1 rok,
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do materiałów on-line w strefie studenta,
 • ubezpieczenie uczestników.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Informacje dodatkowe:

Udział w kursie z psem

 1.  W kursie można wziąć udział z własnym psem, pod warunkiem, że nie wykazuje zaburzeń zachowania np. nadmierna szczekliwość, nadpobudliwość, agresja, lękliwość, itp.
 2. Podczas zajęć praktycznych w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością (4 dni po ok. 4 godziny), psy nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach (pozostaną w pokojach hotelowych lub powinny mieć zapewnioną w tym czasie opiekę.
 3. W kursie mogą uczestniczyć psy wielorasowe pod warunkiem, że nie są w typie ras wymienionych poniżej*.
 4. Minimalny wiek psa biorącego udział w kursie to ukończone 6 miesięcy.
 5. Podczas części teoretycznej psy mogą być z właścicielami w sali wykładowej.
 6. Właściciele odpowiadają za zachowanie swojego psa podczas kursu.

W kursie można wziąć udział bez swojego psa (w takim przypadku kursanci trenują z psami trenera lub innych osób, które są obecne na szkoleniu).

 

*Uwaga! W kursie nie mogą brać udziału:

 1. Psy ras uznanych za agresywne wg art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (amerykański pit bull terrierpies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykańskidog argentyńskipies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inurottweilerakbash doganatolian karabashmoskiewski stróżującyowczarek kaukaski)
 2. Psy ras: azjatycki pies stróżujący, american staffordshire terrier (amstaff), cane corso, akita amerykańska, bulterier i inne psy ras hodowanych do walk.
 3. Psy z zaburzeniami zachowania, np. psy lękliwe, nadpobudliwe, nadmiernie szczekliwe, przejawiające agresję  itp.
 4. Suczki z cieczką. W przypadku jeśli suczka ma cieczkę w czasie trwającego kursu obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie jej opieki.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w kursie psów ras niewymienionych powyżej.

W przypadku wątpliwości co do udziału psa w kursie, prosimy o kontakt e-mail: aswedrychowicz@wp.pl  przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego i zapisaniem się na kurs.

Certyfikacja psów terapeutycznych

 1. Dla wszystkich uczestników kursu istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTYCZNEGO dla własnego pupila po uprzednim zaliczeniu przez niego egzaminu (regulamin poniżej).
 2. Psy biorące udział w kursie NIE OTRZYMUJĄ certyfikatu Psa terapeutycznego bezpośrednio po jego ukończeniu. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne należy doskonalić przez min. 2 miesiące po ukończonym szkoleniu.
 3. Certyfikacja psów odbywa się wyłącznie podczas kolejnych edycji kursów dogoterapii wg. terminów ogłoszonych powyżej (nie ma możliwości certyfikowania psa w innym terminie). Do egzaminu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza i wysłanie  na e-mail: aswedrychowicz@wp.pl na min. 2 tyg. przed planowanym egzaminem.
 4. POBIERZ formularz zgłoszeniowy
 5. POBIERZ regulamin egzaminu psa terapeutycznego
 6. Możliwość bezpłatnej certyfikacji 1 psa.
 7. Kursanci, którzy biorą udział w szkoleniu bez psa, również mają możliwość certyfikowania 1 psa bezpłatnie.

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji psa  prosimy o kontakt e-mail: aswedrychowicz@wp.pl

 Informacje organizacyjne:
 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła informacje dotyczące miejsca kursu,  linki do miejsc noclegowych, szczegółowy harmonogram. Dokładna lokalizacja kursu uzależniona jest od ilości zapisanych osób.
 3. W trakcie kursu zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. W trakcie zajęć możliwa będzie weryfikacja zdobytej wiedzy podczas pracy z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej lub Warsztaty Terapii Zajęciowej lub Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, itp.).
 4. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po uprzedniej informacji mailowej). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 5. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.

 

W przypadku pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt:

  e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
  tel. 665 011 813
  tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

  Program:

  1. Dogoterapia

  • Historia dogoterapii.
  • Czym jest dogoterapia.
  • Formy dogoterapii.
  • Cele dogoterapii.
  • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka.
  • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
  • Dogoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową.
  • Skuteczność dogoterapii na podstawie badań naukowych.

  2. Zajęcia praktyczne dogoterapii dla osób z niepełnosprawnością.

  • Przygotowanie do zajęć (pielęgnacja psa, przewóz, zdrowie, omówienie scenariusza zajęć).
  • Obserwacja i udział kursantów w  zajęciach dogoterapii dla osób z niepełnosprawnością.

  3. Kynologia

  • Udomowienie psa oraz proces kształtowania się ras.
  • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania psa.
  • Naturalne wzorce zachowania psów.
  • Etapy rozwoju z uwzględnieniem okresów szczególnej wrażliwości u psa.
  • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez psy.
  • Kryteria wyboru psa do pracy w dogoterapii, dobór rasy i szczenięcia.
  • Proces socjalizacji. Potrzeby psa z uwzględnieniem ras.
  • Sposoby komunikowania się zwierząt.
  • Teoria dominacji i mity z nią związane.
  • Strach i agresja u zwierząt.
  • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u psów.
  • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.
  • Stres i wypalenie zawodowe u psów pracujących w dogoterapii.
  • Dobrostan psów pracujących w  dogoterapii.

  4. Psychologia i pedagogika *

  • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością.
  • Etapy rozwoju dziecka.
  • Typy rodziców dziecka niepełnosprawnego i współpraca z nimi.
  • Wsparcie dziecka niepełnosprawnego oraz formy wspomagania rozwoju.
  • Najczęściej występujące zaburzenia i dysfunkcje: niep. intelektualna, MPD, Zespół Downa, autyzm, Zespół Retta, zaburzenia nerwicowe, depresja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera.
  • Możliwości i zastosowanie dogoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju.
  • Dogoterapia jako proces terapeutyczny.
  • Zastosowanie dogoterapii w terapii dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

  5. Fizjoterapia *

  • Podstawy anatomii człowieka.
  • Najczęstsze jednostki chorobowe i wady postawy.
  • Definicja niepełnosprawności.
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjoterapii.
  • Usprawnianie ruchowe dzieci z niepełnosprawnością.
  • Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej.

  6. Szkolenie psa terapeutycznego – teoria

  • Podstawy teorii uczenia się.
  • Kliker jako narzędzie szkoleniowe.
  • Sposoby uczenia.
  • Indywidualne możliwości psa, a sposoby pracy.
  • Utrzymanie efektów uczenia się i generalizacja zachowań.
  • Wpływ różnych czynników na psa podczas procesu uczenia się.
  • Zachowania niepożądane u psów, sposoby na ich wyeliminowanie.

  7. Szkolenie psa terapeutycznego – praktyka

  • Kontakt wzrokowy, targetowanie, siad, leżeć, zostań, stój, przywołanie, prawidłowa zabawa, podawanie przedmiotu, czekaj, weź.
  • Akceptowanie zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Akceptowanie osób obcych, w różnych pozycjach, wielu osób na raz.
  • Akceptowanie wózka inwalidzkiego i kul.
  • Chodzenie na luźnej smyczy, dostawianie do nogi, chodzenie przy nodze.
  • Sztuczki.

  * Możliwy e-learning

  NASI WYKŁADOWCY


  ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

  Numer konta:

  Alior Bank:  26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
  Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
  Kochanowskiego 5/53
  23-200 Kraśnik

  Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
  (np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2015)

  e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
  tel. 665 011 813
  tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444