Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 • Zapewniamy możliwość uczestniczenia w kursie Z WŁASNYM PSEM.
 • PRAKTYKI z osobami z niepełnosprawnością, dziećmi, seniorami.
 • Okazja uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS.
 • 50 SCENARIUSZY zajęć dogoterapii GRATIS.

TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ O ANIMALOTERAPII

Cena szkolenia

od 3000zł

Szczegóły:

Cena szkolenia: 3 000 zł

(cena nie zawiera noclegu i wyżywienia)

Teoria on-line + praktyka Kraków/online

Nie pasuje Ci termin? 

ZJAZD I
23-24.11.22 teoria online
25-27.11.22 praktyka Kraków
ZJAZD II (w całości online)
07-08.12.22 teoria online
09-11.12.22 praktyka online
ZJAZD III
25-26.01.23 teoria online
27-29.01.23 praktyka Kraków
Zajęcia w dni robocze od 15.00

Zapisz się do newslettera, poinformujemy Cię o nowym!

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 2. Egzaminy.
 3. Materiały szkoleniowe (wersja papierowa + elektroniczna w strefie studenta).
 4. Ubezpieczenie uczestników.
 5. Dokumenty zawodowe:
 • zaświadczenie na wzorze druku MEN w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • certyfikat w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • dyplom w j.polskim z tłumaczeniem na j. angielski,  
 • licencja PAZiA w j. polskim,
 • istnieje możliwość wyrobienia dodatkowego dyplomu w innym języku za opłatą 100 zł
 • TUTAJ ZNAJDZIESZ WZORY DOKUMENTÓW
 • Zajęcia teoretyczne w formie on-line, zajęcia praktyczne stacjonarnie. Wykłady teoretyczne prowadzone na żywo i dodatkowo nagrywane (nie ma konieczności uczestniczenia w nich na żywo).
 • Wszyscy studenci otrzymują dostęp do nagrań na okres 1 miesiąca.

1. Dogoterapia (wykłady on-line).

 • Historia dogoterapii.
 • Czym jest dogoterapia.
 • Formy dogoterapii.
 • Cele dogoterapii.
 • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Dogoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową.
 • Skuteczność dogoterapii na podstawie badań naukowych.

2. Dogoterapia – aspekty praktyczne (wykłady on-line).

 • Kryteria wyboru psa do pracy w dogoterapii, dobór rasy i szczenięcia.
 • Stres i wypalenie zawodowe u psów pracujących w dogoterapii. 
 • Dobrostan psów pracujących w  dogoterapii. 
 • Wytyczne prowadzenia zajęć dogoterapii.

  3. Zajęcia praktyczne dogoterapii dla osób z niepełnosprawnością (zajęcia stacjonarne w Krakowie).

  • Przygotowanie do zajęć (pielęgnacja psa, przewóz, zdrowie, omówienie scenariusza zajęć).
  • Obserwacja i udział kursantów w  zajęciach dogoterapii dla osób z niepełnosprawnością, dzieci, seniorów.

  4. Kynologia (wykłady on-line).

  • Udomowienie psa oraz proces kształtowania się ras.
  • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania psa.
  • Naturalne wzorce zachowania psów.
  • Etapy rozwoju z uwzględnieniem okresów szczególnej wrażliwości u psa.
  • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez psy.
  • Proces socjalizacji. Potrzeby psa z uwzględnieniem ras.
  • Sposoby komunikowania się zwierząt.
  • Teoria dominacji i mity z nią związane.
  • Strach i agresja u zwierząt.
  • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u psów.
  • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.

  5. Psychologia i pedagogika (dostęp do nagranych wykładów).

  • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością.
  • Etapy rozwoju dziecka.
  • Typy rodziców dziecka niepełnosprawnego i współpraca z nimi.
  • Wsparcie dziecka niepełnosprawnego oraz formy wspomagania rozwoju.
  • Najczęściej występujące zaburzenia i dysfunkcje: niep. intelektualna, MPD, Zespół Downa, autyzm, Zespół Retta, zaburzenia nerwicowe, depresja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera.
  • Możliwości i zastosowanie dogoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju.
  • Dogoterapia jako proces terapeutyczny.
  • Zastosowanie dogoterapii w terapii dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

  6. Fizjoterapia (wykłady on-line).

  • Podstawy anatomii człowieka.
  • Najczęstsze jednostki chorobowe i wady postawy.
  • Definicja niepełnosprawności.
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjoterapii.
  • Usprawnianie ruchowe dzieci z niepełnosprawnością.
  • Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej.

  7. Szkolenie psa terapeutycznego – teoria (wykłady on-line)

  • Podstawy teorii uczenia się.
  • Kliker jako narzędzie szkoleniowe.
  • Sposoby uczenia.
  • Indywidualne możliwości psa, a sposoby pracy.
  • Utrzymanie efektów uczenia się i generalizacja zachowań.
  • Wpływ różnych czynników na psa podczas procesu uczenia się.
  • Zachowania niepożądane u psów, sposoby na ich wyeliminowanie.

  8. Szkolenie psa terapeutycznego – praktyka (zajęcia stacjonarne w Krakowie).

  • Kontakt wzrokowy, targetowanie, siad, leżeć, zostań, stój, przywołanie, prawidłowa zabawa, , czekaj, weź.
  • Akceptowanie osób obcych, w różnych pozycjach, wielu osób na raz.
  • Akceptowanie wózka inwalidzkiego i kul.
  • Chodzenie na luźnej smyczy, dostawianie do nogi, chodzenie przy nodze.
  • Sztuczki.
  • osób, pragnących poznać metodę dogoterapii;
  • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę dogoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
  • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe psy pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym, z niepełnosprawnością;
  1. Ukończone 18 lat.
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę za kurs (400 zł).
  3. Dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
  4. Opłacenie należności za udział w kursie wg terminów podanych w pkt. 5 informacji organizacyjnych.
  1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
  2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
  3. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora).
  4. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.
  5. Terminy płatności:
   • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
   • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu,
   • przy płatności ratalnej: min. połowa należności do 2 tyg. przed rozpoczeciem kursu, pozostała kwota do 2 mies. od rozpoczęcia kursu (przy tej formie płatności należy podpisać umowę). Umowę wysyłamy po zgłoszeniu płatności ratalnej na e-mail: kontakt@pazia.pl

   Numer konta:
   Alior Bank: 88 2490 0005 0000 4600 1862 9923
   Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
   Niepodległości 40/15
   23-204 Kraśnik

   Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
   (np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)

   Do przelewów zagranicznych:
   Nr konta: PL 88 2490 0005 0000 4600 1862 9923
   SWIFT: ALBPPLPW

   Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
   (np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)

   Telefon: 728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
   Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
   Płatności, faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811