Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii z siedzibą w Korczynie 153, 38-340 Biecz powstała 15 lutego 2008r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000299395. Pracą Fundacji kieruje 2-osobowy Zarząd, który ustala także kierunki jej działania. 30 listopada 2009r. fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Nasz zespół

 

Fundator

Agnieszka Wędrychowicz

Zarząd Fundacji

Agnieszka Wędrychowicz – Prezes Fundacji

Martyna Wędrychowicz – Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji

Agata Czupryna – Przewodnicząca Rady Fundacji

Ewa Wójcik – Sekretarz Rady Fundacji