Nasze psy i koty karmi Acana Polska

|

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

UWAGA! W związku z panującą sytuacją w naszym kraju zajęcia mogą odbywać się w formie: teoria on-line, praktyka stacjonarnie. O formie kursu informujemy indywidualnie do 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI), prowadzony we współpracy z Polska Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu “Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Jedyny w Polsce kurs Zoopsycholog/Behawiorysta – specjalizacja konie.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – resocjalizacja koni.

Warsztaty rozwojowe prowadzone metodą TO INSPIRE COACHING.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • mają w większym lub mniejszym stopniu kontakt z końmi bądź dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jeździectwem
 • chcą nauczyć się jak osiągnąć pozytywną, opartą na zaufaniu i szacunku, relację z tymi wspaniałymi zwierzętami
 • dążą do uzyskania prawdziwego porozumienia z koniem – harmonii i lekkości w pracy z ziemi i z siodła
 • chcą zrozumieć podstawowe mechanizmy zachowania koni, by dzięki temu praca z nimi była łatwiejsza, a ich obsługa bardziej bezpieczna
 • są wolontariuszami lub etatowymi pracownikami fundacji prozwierzęcych i chcą nauczyć się jak radzić sobie z końmi „po przejściach” i jak pomóc im w resocjalizacji
 • chcą skontaktować się ze swoim Prawdziwym JA i uruchomić Naturalny Potencjał: wzmocnić swoją asertywność, zwiększyć pewność siebie, odkryć mocne strony, rozwinąć empatię, uwolnić kreatywność…

OPIS KURSU

MODUŁ I: bardzo intensywny, 7-dniowy warsztat, zakończony egzaminem.

MODUŁ II: Mastermind – 4 weekendowe (sobota + niedziela) zjazdy, odbywające się co 1 miesiąc, prowadzone w formie superwizji grupowych.

 • Kurs ma postać warsztatową, wiedza przekazywana jest przede wszystkim w formie praktycznej – ćwiczenia, połączone z moderowaną dyskusją i elementami wykładu. 
 • W miarę możliwości, program kursu dla każdego Uczestnika dobierany jest indywidualnie i realizowany zgodnie z jego potrzebami.
 • Szkolenie przygotowuje do bardziej efektywnej i świadomej pracy z końmi, uczy rozumienia końskich zachowań, reakcji, uświadamia różnice między postrzeganiem świata przez konie i ludzi oraz wynikające z nich zależności.
 • Przekazywana wiedza opiera się na solidnych, naukowych podstawach. Uczestnicy mają okazję nauczyć się jak odczytywać mowę ciała koni i jak wykorzystać własne ciało do komunikacji z nimi, jaki wpływ mają ich myśli i emocje na zachowanie zwierzęcia, jak przesuwać ciało konia za pomocą niewerbalnych komunikatów ich ciała, dowiedzieć się co ich blokuje i przeszkadza im w skutecznej komunikacji z koniem a co mogą w sobie rozwijać, by ich relacja i związana z nią praca weszły na pożądane tory, jak i kiedy tak naprawdę konie się uczą oraz jak mogą realnie wpływać na ten proces, by był najbardziej efektywny, jak stać się dla konia Przewodnikiem, za którym koń będzie chciał podążać, jak niewielkie zmiany w ich zachowaniu mogą pomóc w zniwelowaniu uciążliwych, na pozór trudnych do rozwiązania problemów behawioralnych koni i wiele, wiele innych.
 • Uczestnicy mają również okazję skorzystać z konsultacji jeździeckich – z elementami treningu mentalnego i treningu neuroatletycznego. Ich celem jest wypracowanie głębokiego i efektywnego Aktywnego Dosiadu, stanowiącego klucz do jazdy w pełnej lekkości i harmonii z koniem, co sprzyja budowaniu z nim pozytywnej relacji.

ROZWÓJ OSOBISTY

Kurs zawiera również element innowacyjnych warsztatów rozwoju osobistego w asyście koni, prowadzonych autorską metodą TO INSPIRE COACHING, na których Uczestnicy mają okazję zajrzeć we własne wnętrze, odkryć swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się jak je rozwijać i wykorzystywać, by były ich atutem, a nie przeszkodą, zrozumieć jak sami wpływają na swoje otoczenie, co jest źródłem ich wewnętrznej siły, a co przeszkadza im w osiąganiu upragnionych celów, nauczyć się rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, dowiedzieć się jak operować swoim ciałem, by wysyłane komunikaty niewerbalne były integralne z ich faktycznymi myślami i intencjami, czyli uzyskać spójność przekazu, aż w końcu obudzić i rozwinąć swoje uśpione, często nieuświadomione zasoby, uwalniając pełnię drzemiącego w nich potencjału. Kontakt z końmi i specjalnie zaprojektowane proste ćwiczenia z nimi są narzędziem do pracy nad własnym wnętrzem. To niekończąca się i fascynująca wędrówka w głąb siebie. 

KURS MA CHARAKTER KREATYWNY, NIE NARZUCA ŻADNYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA, LECZ OTWIERA DRZWI DO ZNALEZIENIA WŁASNEJ DROGI, WŁASNEGO STYLU PRACY Z KOŃMI!

Cena szkolenia (specjalizacja konie): 3 900 zł

Przy zapisie do 30.11.20 r. cena 3 500 zł*

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

*Uwaga! Zniżka przysługuje tylko przy wpłacie zaliczki w dniu zapisu.

 

MiejsceDąbrówka Mała (woj. warmińsko-mazurskie)
TerminI ZJAZD 1-7.03.2021
II ZJAZD 24-25.04.2021
III ZJAZD 8-9.05.2021
IV ZJAZD 29-30.05.2021
V ZJAZD 19-20.06.2021
Zapisz się
PROGRAM KURSU – ZAGADNIENIA:

PSYCHOLOGIA I ETOLOGIA KONI – TEORIA

 • Naturalne wzorce zachowania koni – etogram gatunku
 • Podstawy dobrostanu koni, piramida potrzeb
 • Zmysły konia, ze szczególnym uwzględnieniem wzroku
 • Strefa komfortu indywidualnego konia i dystans ucieczki
 • Mowa ciała koni – operowanie przestrzenią
 • Komunikacja niewerbalna koni: gesty, mimika pyska, a kontekst – jak interpretować sygnały?
 • Ciało człowieka jako podstawowe narzędzie do komunikacji z końmi
 • Podstawowe mechanizmy uczenia się koni: warunkowanie klasyczne, instrumentalne, typy wzmocnień, oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Zaawansowane funkcje poznawcze koni
 • Konstruktywne błędy
 • Stres a dysfunkcje behawioralne u koni
 • Podstawowe formy terapii behawioralnej
 • Generalizacja, stopniowanie, wyczucie
 • Budowanie pozytywnej relacji z koniem – żelazne zasady i praktyczne wskazówki
 • Porozumienie – podstawowe ćwiczenia
 • Bezproblemowa przyczepka
 • Trening Lekkości – biomechanika ruchu konia

ĆWICZENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KONIEM – PRACA Z ZIEMI

 • Komunikacja niewerbalna jako podstawowe narzędzie komunikowania się z koniem – świadome posługiwanie się swoim ciałem
 • Co Cię blokuje, a co Ci pomaga w komunikacji i pracy z koniem – świadomość swoich słabych i silnych stron a wzrost efektywności podejmowanych działań
 • Wysyłane komunikaty a ukryte intencje – osiąganie spójności przekazu
 • Wpływ naszych emocji, nastawienia i zachowania na zachowanie konia
 • Wzrok, oddech, skupienie uwagi – ważne kanały komunikacji z końmi
 • Sztuka obserwacji – diagnozowanie zachowania koni (w pojedynkę, w stadzie), interpretacja sygnałów
 • Miękkie Przywództwo zamiast Twardej Dyktatury – jak stać się dla konia Przewodnikiem, za którym będzie chciał podążać?
 • Sugestia – klucz do rozwijania kreatywności, uważności i elastyczności reakcji koni
 • Strefy stanów psychiczno-emocjonalnych koni i ich wpływ na mechanizm uczenia się
 • Zasady prawidłowego nagradzania koni za pomocą wzmocnień pozytywnych, wspierające budowanie pozytywnej relacji
 • Ćwiczenie „zrozumieć koński punkt widzenia”
 • Wykorzystanie mechanizmów uczenia się, opartych na wzmocnieniu negatywnym w treningu koni
 • Habituacja, odwrażliwianie, flooding – praca z bodźcem stresogennym
 • Bezproblemowa przyczepka – trening imitacyjny
 • Budowanie pozytywnej relacji z koniem krok po kroku
 • Trening Lekkości – trening psychofizyczny konia z ziemi
 • Trening mentalny jeźdźca

KONSULTACJE JEŹDZIECKIE „AKTYWNY DOSIAD” – PRACA Z SIODŁA

 • Trening Lekkości – trening psychofizyczny jeźdźca
 • Świadomość ciała Jeźdźca – niezbędna podstawa
 • Mięśnie głębokie – fundament i stabilizacja
 • Stawy – rotacje, mobilność i amortyzacja
 • Izolacje mięśniowe – trudna, ale istotna sztuka
 • Osadzanie i podłączanie się pod ruch konia
 • Podążanie za ruchem konia
 • Pozytywne napięcie, a nie spięcie
 • Usuwanie blokad w ciele i uwolnienie niezależnego dosiadu
 • Bezpieczne jeździectwo bez bólu pleców
 • Pożegnaj chaos, przywitaj spokój
 • Uważność, wrażliwość i wyczucie jeździeckie – fundamenty lekkości
 • Minimum ruchu, maksimum efektywności
 • Separacja pionowa
 • „Zasysanie” grzbietu konia
 • Kości kulszowe a ustawienie miednicy
 • Mięśnie brzucha a odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • Obręcz barkowa a tłocznia brzuszna
 • Udo, kolano, staw skokowy…
 • Aktywny Dosiad a powodowanie koniem

LEKTURA ZALECANA: „TEORIA UMYSŁU U KONI” autorstwa Małgorzaty Rokickiej (do nabycia u Prowadzącej; zamówienia na adres: kontakt@malgorzatarokicka.pl lub poprzez formularz: http://www.malgorzatarokicka.pl/kontakt/)

HARMONOGRAM KURSU

MODUŁ I

DZIEŃ 1 – MOWA CIAŁA, EMOCJE, INTENCJE: KOŃ TWOIM ZWIERCIADŁEM

Warsztaty rozwojowe prowadzone metodą TO INSPIRE COACHING.

DZIEŃ 2 – „PACING, PACING AND LEADING”

Etogram konia, obserwacja zachowania koni w stadzie i w pojedynkę, analiza mowy ciała, diagnoza typów osobowości i temperamentu koni, , praca na wolności – empatyczna komunikacja.

DZIEŃ 3 – ZAUFANIE, SZACUNEK, PARTNERSTWO

Budowanie pozytywnej relacji z koniem – Miękkie Przywództwo, różne formy uczenia się koni, zaawansowane funkcje poznawcze zwierząt – „Teoria Umysłu” u koni, socjalizacja młodych koni, praca na linie.

DZIEŃ 4 – ZRÓWNOWAŻONY KOŃ

Holistyczny rozwój konia – biomechanika ruchu i trening psychofizyczny konia.

DZIEŃ 5 – HARMONIA W SIODLE

Biomechanika ruchu jeźdźca – nauka Aktywnego Dosiadu, wyczucie jeździeckie, korekta zachowań niepożądanych u konia podczas jazdy, budowanie partnerskiej relacji jeźdźca z koniem – obustronne zaufanie, szacunek i współpraca.

DZIEŃ 6 – BUDOWANIE ODWAGI KONIA

Podstawowe formy terapii behawioralnej, budowanie odwagi konia w różnych sytuacjach, generalizacja, imprinting (wczesne szkolenie) źrebiąt.

DZIEŃ 7 – RESOCJALIZACJA KONI

Diagnozowanie stanu psychicznego koni, analiza zachowania, interwencja kryzysowa, projektowanie specyficznej terapii behawioralnej. Dyskusja i indywidualne pytania do prowadzącej. EGZAMIN PRAKTYCZNY, podsumowujący tę część kursu. INFORMACJA ZWROTNA i WSKAZÓWKI/ZALECENIA dla Uczestników.

è Przedstawiony program kursu jest programem poglądowym i może ulegać modyfikacji w trakcie trwania kursu – program danej edycji kursu jest zawsze dostosowywany do poziomu zaawansowania, rodzaju wiedzy oraz potrzeb Uczestników kursu tak, by każdy z nich otrzymał takie wsparcie, jakiego w danym momencie najbardziej potrzebuje.

MODUŁ II

W okresie pomiędzy modułami i zjazdami odbywa się praca własna Uczestników, podczas której Kursanci samodzielnie praktykują nowo nabyte umiejętności, zbierają dokumentację (raporty, refleksje i filmy z pracy własnej + wybrane materiały, pochodzące z Internetu) i pytania, by wspólnie znajdować na nie odpowiedzi podczas sesji mastermindowych.

Uczestnicy zgłaszają wstępne propozycje tematów na min. 1 tydzień przed rozpoczęciem danego zjazdu.

NA OSTATNIM ZJEŹDZIE – EGZAMIN KOŃCOWY!

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia mają charakter indywidualnych sesji szkoleniowych. Dodatkowo będą prowadzone zajęcia w grupach dwu-/trzyosobowych. Na zajęciach uczymy się niezbędnych podstaw, ale poszczególne sesje są ukierunkowane i ułożone zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestników oraz koni. W oczekiwaniu na swoją kolej, kursanci obserwują aktualnie odbywające się sesje.

Dodatkowe konsultacje: Jeśli tylko czas na to pozwoli, po zakończeniu zajęć zaplanowanych na dany dzień, Osoby, które będą chciały skorzystać z dodatkowych konsultacji z Prowadzącą – będą je mogły dokupić na miejscu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Na czas zajęć, Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu do pracy z końmi (kantary, liny, sticki itp.), użyczonego przez prowadzącą.
 • Należy zabrać ze sobą: długie spodnie, wygodne, chroniące stopę obuwie (najlepiej adidasy), zakrywające kostkę skarpety, polar/kamizelkę/kurtkę/płaszcz przeciwdeszczowy (zależnie od pogody i pory roku), długie kalosze, bluzkę co najmniej z krótkim rękawem, cienkie rękawiczki (w razie potrzeby przy pracy z liną), czapkę z daszkiem, kask (np. rowerowy). Można zabrać ze sobą również parasole.

 

SZKOLENIE POPROWADZI Małgorzata Rokicka

Konsultant ds. Zachowania i Treningu Zwierząt | Etolog, Equine Assisteg Coach, Certyfikowany zoopsycholog (specjalność: konie, psy; PAN, 2010), magister biologii (specjalność: biologia zwierząt; SGGW, 2013), etolog, trener zwierząt oraz coach MLC.

Biegła sądowa z dziedziny Psychologia Zwierząt. Autorka książki pt. “Teoria Umysłu u Koni” oraz wielu artykułów naukowych w czasopismach branżowych na temat psychologii zwierząt i ludzi. Autorka unikalnego podejścia do pracy ze zwierzętami TO INSPIRE TRAINING (TIT) oraz innowacyjnej metody rozwoju Inteligencji Emocjonalnej (EQ) w asyście koni TO INSPIRE COACHING (TIC). Członkini Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol). WIĘCEJ O PROWADZĄCEJ 

 

 

NASI WYKŁADOWCY

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

Numer konta:
Alior Bank:  26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444